Misyon

Anıtların anlamı
İnsanların yaşam alanları yalnızca fonksiyonel olmakla sınırlanamaz. Gerçekten insana yakın olmaları gerekiyorsa o zaman insanın duyusal özelliklerinin güzelliği ve işaretlerine de gereksinim duyarlar.

Vicdan ve din özgürlüğü konusunda bir anıt gerçekleştirme düşüncesi diğer düşüncelerle birlikte bu iki düşünceye de dayanmaktadır: insanları düşünmeye yönelten bir mekan.

Gerçek
İnsan gerçeğin arayıcısıdır. Gerçeğe yönelik arzusu özellikle yaşamın anlamı hakkındaki soruda güçlüdür. Vicdanı onu gerçeği aramakla, gerçeğe sıkı sıkıya sarılmakla ve gerçeğe dayalı yaşamakla görevli kılar.

Özgürlük
İnsan gerçeği aramaya yönelik düşey boyutlu görevini en iyi şekilde ancak yatay boyutta, yani çevresinden özgür ise yerine getirebilir: İnsan gerçeği aramalıdır, bunu ise özgürce yapabilmelidir!

İnsan onuru
Özgürlük ile ilgili bu hak, insanın diğer bütün özelliklerinden bağımsız bir şekilde sahip olduğu vazgeçilemez bir hak olan insan onurunda temellenmektedir.

Vicdan ve din özgürlüğüyle ilgili insan hakkı
Dünya bu insan hakkı ile ilgili en açık ve net ifadeyi İkinci Vatikan Konsili’nin babalarına borçludur. Kilisenin hemen hiç bir metni bu metin kadar geniş bir uluslararası kabul görmemiştir. Böylece anıt zamanın gereksinimlerine uygundur ve geleceğe yönelik bir yolgöstericidir.

Bu temel hakkın dünya çapında kabulü ırkçılık, din savaşları ve farklı düşünce sahiplerinin dışlanmasını reddetmektedir.