Verein Moderner Sakralbau (Modern Dinsel Yapı Derneği)

Sanat, Yaradan tarafından armağan edilmiş bir yetenek ve insanın çabasından kaynaklı olarak bilgeliğin bir şeklidir. Bir gerçeğe görsel ve işitsel açıdan anlaşılır bir dille şekil kazandırmak için anlayış ve kabiliyet onda birleşir.

Gerçek kendiliğinden güzeldir. Ve mantığa sahip insan için gereklidir. Sözlerle tarif edilemeyen, sözcüklere sığmayandan bahsedilmesi gerektiği zaman, Gerçek, sanat eserlerinin güzelliğinde başka bütünleyici ifade şekilleri bulur.

İnsan Tanrı’nın benzeyişinde yaratılmış olduğu için, Yaradan Tanrı’ya olan bağının gerçeğini sanat eserlerinin güzelliği ile de ifade eder.

Aynı düşünceyi paylaşan birkaç kişi bu düşünceden hareketle 1991 yılı ortasında dinsel ilham kaynaklı sanat eserlerini fikren ve maddi açıdan desteklemek üzere „Verein Moderner Sakralbau” derneğini kurdular.
Dernek, resim, heykel, mimari veya müzik alanlarında bu amaca hizmet eden projeleri teşvik edecek, destekleyecek veya şahsen gerçekleştirecektir.

Dernek hakkında daha fazla bilgi edinmek veya derneğe üye olmak isterseniz, lütfen derneğin bürosu ile iletişim kurunuz.


Derneğin yöneticileri

Mag. Prinz Gundakar von und zu Liechtenstein Başkan:
Mag. Prinz Gundakar von und zu Liechtenstein
Episkopos Dr. Andreas Laun Başkan Yardımcısı:
Episkopos Dr. Andreas Laun