Philippe Lejeune’nin eseri „Epifanya”
Bütün uluslar insan olan Tanrı’ya tapınmaya geliyorlar.

Barışın temeli olarak vicdan ve din özgürlüğü anıtı:
Yarım daire şeklindeki bir duvarın üzerine „Epifanya” adlı resim uygulanmıştır. Dış duvarın üzerine dinlerin kurucu metinleri oyulmuştur. Dairenin ortasında gölgesi ışığa bağlı olarak resmin üzerinde dolaşan bir çelik Gnomon (=gölge gösterici) bulunmaktadır. Resmin yeraldığı parabol şeklindeki duvar yüzeyi bir güneş saati durumundadır. Gölge göstericideki bir pencere vasıtasıyla belli bir günde ışık demet haline gelecek ve resmin belli bir bölümünü aydınlatacaktır.