پاسخ به سئوالاتی که اغلب پیش می آیند


چه سالی انجمن تأسیس شده است؟
سال ۱۹۹۱

چه کارهای هنری دیگری از طرف این انجن به نمایش گذاشته شده است؟
کاری دیگری به نمایش گذاشته نشده. برای بعضی از پروژه ها نتوانستیم جواز دولتی کسب کنیم ( پروژه هایی مثل : جزیره دانوب، میدان سوئدی ها، میدان اروپا واقع در وین). بنای بناهای یادبود دیگر در دست اجراست.

چه شخصی مؤسس این انجمن است؟
مؤسسین این انجمن کشیش قبلی دهکده کالن درف در وین، و اسقف شهر سالزبورگ آقای آندرآس لآن می باشند.

آیا انجمن جنبه مذهبی دارد؟
بله.

بطور خلاصه، هدف این انجمن چیست؟
هیچ کس نباید مجبور به قبول و اعتراف به دینی مخصوص گردد. این آزادی شخصی، پایه و اساس آزادی بشر است. هیچ کس نباید بوسیله دیگران مجبور به این کار گردد ، اما وظیفه همگانی انسانها این است که خدا را جستو جو کنند.

چرا هنرمندی فرانسوی؟
زیرا فیلیپ لژون، برنده جایزه بین مللی شد.

چگونه می توان این تصویر را بزرگتر دید؟
می توان این تصویر را در مکانی که قرار دارد دید، و البته در سایت اینترنت ما.

چرا این تصویر در هایلیگه کریتس به نمایش گذاشته شده است؟
این دیر علاقه و توجه بسیاری به این تصویر دارد، هم به محتوای آن و هم به زیبایی آن. محل دقیق نمایش این تصویر در ایستگاه بدنر تور واقع در جنوب این دیر است. این تصویر همچنین یک " ساعت خورشیدی " بی زمان نیز معنی می دهد.

این تصویر چه زمانی بنا می گرد؟
به محض تهیه هزینه مالی مورد نیاز.

اگر کار بنا انجام نگیرد با کمک های مالی جمع آوری چه می شود؟
کمکهای مالی جمع آوری شده به کمک دهندگان پس داده می شود. در صورتی که تغییری در محل بنا یا مواد مورد نیاز بنا حاصل شود، از کمک دهندگان سئوال می شود که آیا با این موضوع موافق هستند یا نه.

آیا انجمن به اندازه کافی موجودی برای بنا دارد؟
نه، اما چند نفر کمک کننده متمول، قول کمکهای مالی داده اند. برای بنای این بنای یادبود در هایلیگه کریتس، احتیاج شدید به کمکهای مالی داریم. به این دلیل خواهش می کنیم برای بنای ابن بنای یادبود به ما کمک کنید.

بعد از بنا، این بنای یادبود، به چه کسی تعلق خواهد داشت؟
به دیر هایلیگه کریتس. برای مراقبت و پابرجا نگهداشتن این بنا، قراردادی با انجمن بسته می شود.

چه کسی مسئول مراقبت و محافظت از این بناست؟
دیر هایلیگه کریتس. اما توقع هزینه بخصوصی نداریم.

چرا باید در این موقعیت که مسائل ناجور بسیاری در کلیسا پیش آمده برای چنین موردی کمک مالی کرد؟
تک تک سوء استفاده هایی که در سازمان کلیسا اتفاق افتاده گناهی بزرگ است. بخصوص از بین رفتن اطمینان، و مشکلات عمیقی که قربانیان سالهای زیادی از آن رنج می برند، افتضاحی بزرگ است. سوء استفاده ها زیاد نیست. اگر این سوء استفاده ها را با سوء استفاده هایی که در سازمان های دیگر اتفاق افتاده مقایسه کنیم، متوجه می شویم که – خدا را شکر – تعداد آنها زیاد نیست، و یا به این موضوع فکر کنیم که کلیسا برای تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان موقعیت تحصیلی و آموزشی بسیار عالی مهیا کرده است.

آیا بهتر نیست به جای دیگری کمک کرد، مثلا ً به بیماران یا فقرا؟
مسلما ً. فقرا و بیماران محتاج کمکهای ما هستند. اما این بنای یادبود برای برپایی صلح کمک می کند، و بدینوسیله از پدید آمدن مشکلات و سختی هایی که از طریق درگیری ها و اختلافات بوجود می آید، جلوگیری می کند.