انجمن بناهای مقدس جدید

یکی از استعدادهای که خدا به انسان بخشیده، و انسان نیز بوسیله کوشش و زحمت به آن دست پیدا کرده، هنر است. هنر، یک نوع حکمت است. در هنر، درک و فهم با هم متحد گشته، و می تواند به حقیقت، بوسیله شنیدن و دیدن زبانی قابل فهم، شکل و فرم ارائه دهد.

حقیقت، خود به خود زیباست. و وجود آن برای انسان باشعور، ضروری ست. وقتی برای بیان موضوعی، کلماتی پیدا نمی شود، حقیقت برای نشان دادن خود از راه های دیگر استفاده می کند، مثلا ً از زیبایی هنر.

و چون خدا انسان را شبیه خود خلق کرده، بنابر این انسان، حقیقت رابطه خود با خدای خالقش را، بوسیله کارهای زیبای هنری نشان می دهد.

براساس این افکار بود که اواسط سال ۱۹۹۵، تعدادی از افراد هم عقیده، "انجمن بناهای مقدس جدید" را تأسیس کردند تا بدینوسیله کارهای هنری مذهبی را، چه از نظر مالی و چه از نظر عقیدتی حمایت کنند.

این انجمن، پروژه هایی را که این هدف را دنبال می کنند، براه می اندازد و حمایت می کند. این حمایتها می تواند همچنین در زمینه های مالی، برای کنده کاری، طراحی و مهندسی و موزیک نیز باشد.

چنانچه مایل به دریافت اطلاعات بیشتر از انجمن می باشید، و یا می خواهید عضو فعال این انجمن گردید، لطفا با دفتر انجمن تماس مستقیم برقرار سازید.


مدیران انجمن این اشخاص هستند:

Mag. Prinz Gundakar von und zu Liechtenstein مدیر انجمن:
Mag. Prinz Gundakar von und zu Liechtenstein
Weihbischof Dr. Andreas Laun نماینده و جانشین مدیر:
Weihbischof Dr. Andreas Laun